TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi FETHİ SADA ZEKEY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ
f.sada.zekey@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu