TIP FAKÜLTESİ

ANATOMİ ANABİLİM DALI

1.Dr. Öğr. Ü. Seher YILMAZ(Başkan)

2. Dr. Öğr. Ü. Hatice GÜLER

3. Dr. Öğr. Ü. Bahadır Murat DEMİREL

4. Arş. Gör. Adem TOKPINAR