TIP FAKÜLTESİ

DUYURULAR VE ETKİNLİKLER

2019-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE FAKÜLTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

2019-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE FAKÜLTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

 

Dilekçe

Özgeçmiş

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Yerleştirildiğine dair internet çıktısı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerinden herhangi biri (5 yıl geçerlilik süresini doldurmamış ve 100 üzerinden en az 50 puan olacak) veya ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belgesi.

6 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Lisede hazırlık okuyanlar için lise diplomasında 3+ hazırlık ibaresi bulunmalı veya hazırlık okuduğuna dair resmi belge.

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Onaylı Hizmet Bilgesi.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Adli Sicil Belgesi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 19.07.2019     SAAT : 17:00

BAŞVURU YERİ: Erdoğan Akdağ Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi binası, Tıp Fakültesi Dekanlığı Yazı İşleri Bürosu. (Ülfet UYAR)

31.7.2019 16:12