TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KOMİSYONU

Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu

Prof. Dr. Yalçın ARAL

Prof. Dr. Şebnem Eren GÖK

Prof. Dr. Murat KORKMAZ

Doç. Dr. Zeynep Tuğba OZAN

Dr. Öğr. Ü.  Ayça ÇAKMAK