TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. ALİ AYDIN

DOÇENT TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ
ali.aydin@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi NİHAL İNANDIKLIOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ
nihal.inandiklioglu@bozok.edu.tr
Dahili :

Arş. Gör. ASLI METİN MAHMUTOĞLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ
asli.m.mahmutoglu@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu