TIP FAKÜLTESİ

ASİSTAN TEMSİLCİLERİ

Dahili Tıp Bilimleri Asistan Temsilcisi: Arş. Gör. Ali Sultan BAŞARAN

Cerrahi Tıp Bilimleri Asistan Temsilcisi: Arş. Gör. Hüseyin KARAKAYA