TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. ÖZGÜR ÇİFTÇİ

PROFESÖR DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ
ozgur.ciftci@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ
selcuk.ozturk@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu