TIP FAKÜLTESİ

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Ayşe Yeşim GÖÇMEN

Dr. Öğr. Ü. Sercan SARI

Dr. Öğr. Ü. Hakan DAĞISTANLI

Dr. Öğr. Ü. Mehmet HAMAMCI

Arş. Gör. Ayşegül PARLAK ÇIKRIKÇI

Öğrenci Temsilcisi Alperen SARAÇ