TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi FAHRİ ERYILMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
fahri.eryilmaz@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi ŞAHİN KENAN DENİZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Dahili :

Akademik

Personel Özlük Otomasyonu