TIP FAKÜLTESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

TIBBI MİKROBİYOLOJİ A.B.D KAN KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

Kan Kültürü Eğitimi Gerçekleştirildi

Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D tarafından yapılan 7 Şubat 2019 tarihindeki "Kan Kültürü Eğitimi" adlı toplantıda; 

Prof. Dr. Neziha Yılmaz, 

Kan Kültürünün Klinik Önemi ve Kan Kültürü Alınma Endikasyonları,

 Biyolog Nesrin Bingöl,

Örnek Alma, Gönderme, Kabul ve Red Kriterleri (Pratik Uygulama)

Dr. Öğr. Ü. Emine Yeşilyurt Şölen,

Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması,

Dr. Öğr. Ü. Nuray Arı -  Kan Kültürü Sonuçlarımızın Gözden Geçirilmesi

Konularında sunum yapmışlardır. 

Hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ederiz. 

13.2.2019 13:00