TIP FAKÜLTESİ

ANATOMİ ANABİLİM DALI

1.Dr. Öğr. Ü. Seher YILMAZ (Başkan)

2.Dr. Öğr. Ü. Bahadır Murat DEMİREL

3.Arş. Gör. Adem TOKPINAR

4. Arş. Gör. Şükrü ATEŞ