TIP FAKÜLTESİ

BİRİM KALİTE KOMSİYONU

Birim Kalite Komsiyonu

Doç Dr. Hülya Şimşek

Dr. Öğr. Ü.  Seda Sabah Özcan 

Dr. Öğr. Ü. Özgül Karaaslan

Dr. Öğr. Ü. Ahmet Yüksek

Dr. Öğr. Ü. Sevgi Ulusoy Tangül

Dr. Öğr. Ü. Yunus Hacımusalar

Dr. Öğr. Ü. Mahmud Mustafa Özkut

Arş. Gör. Özge Ceren Amuk

Fakülte Sek. Talip Alparslan

Öğrenci Temsilcisi Yakup Çapraz