TIP FAKÜLTESİ

DERS PROGRAMI

1 - ) TIP 201 DOKU-İSKELET VE PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU

 

2 - ) TIP 202 DOLAŞIM, KAN VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

 

3 - ) TIP 203 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA DERS KURULU

 

4 - ) TIP 204 SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU

 

5 - ) TIP 205 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU

 

6 - ) TIP 206 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU