TIP FAKÜLTESİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1.Prof. Dr. Şebnem EREN GÖK (Başkan)

2.Prof. Dr. Ayşe ERBAY

3.Prof. Dr. Neziha YILMAZ

4.Doç. Dr.Çiğdem KADER

5.Arş. Gör. Nuriye YALÇIN ÇOLAK

6.Arş. Gör. Osman KOCABIYIK

7.Arş. Gör. Mehmet Samet DEMİREL

8. Arş. Gör. Elif ÇİFTÇİ