TIP FAKÜLTESİ

İDARİ PERSONEL

 Fakülte Sekreteri                                            Talip ALPARSLAN                                             3843

 Şef                                                                       Ahmet ÇİÇEK                                                     3842

 Şef (Öğrenci İşleri)                                          Fatma BÖLÜKBAŞ                                            3620

 Bilgisayar İşletmeni                                       Soner DURGUN                                                3841

 Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)          M.Koray ADLI                                                    3620

 Memur (Öğrenci İşleri)                                  Eyyüp ŞAHİN                                                     3620

 Memur                                                               Adem TÜMER                                                    3841

 Yazı işleri                                                           Aydan ÖZSÜMER                                              3836

 Yazı İşleri                                                           Ülfet UYAR                                                         3833