TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

1.Prof. Dr. Levent IŞIKAY (Başkan)

2.Dr. Öğr. Ü. Abdullah GÜREL 

3.Dr. Öğr. Ü. Sercan SARI

4.Dr. Öğr. Ü. Volkan SELMİ

5.Dr. Öğr. Ü. Ünal ÖZTEKİN

6.Dr. Öğr. Ü. Mehmet CANİKLİOĞLU

7.Arş. Gör. Emin GÜRTAN

8.Arş. Gör. Mehmet Şakir TAŞPINAR