TIP FAKÜLTESİ

DERS PROGRAMI

1-) TIP 301 NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI KURULU

2-) TIP 302 ENFEKSİYON HASTALIKLARI KURULU

3-) TIP 303 ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KURULU

4-) TIP 304 DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI KURULU

5-) TIP 305 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI KURULU

6-) TIP 306 ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI KURULU

7-) TIP 307 NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ KURULU

8-) TIP 308 HALK SAĞLIĞI BİYOİSTATİSTİK TIP TARİHİ VE ETİK DERS

9-) Seçmeli Ders Kurulu 1

10-) Seçmeli Ders Kurulu 2