TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1.Doç. Dr. Hasan Ali BAYHAN (Başkan)

2.Doç.Dr. Seray ASLAN BAYHAN

3.Dr. Öğr. Ü. Murat Serkan SONGUR

4.Arş. Gör. Eyüp ERKAN

5.Arş. Gör. Fatma BOZBAY

6.Arş. Gör. Murat AKANSEL 

7.Arş. Gör. Koçer Furkan DURUKAN