TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1.Dr. Öğr. Ü. Züleyha DOĞANYİĞİT (Başkan)

2.Dr. Öğr. Ü. Mahmud Mustafa ÖZKUT

3.Arş. Gör. Aslı OKAN OFLAMAZ

4.Arş. Gör. Emin KAYMAK