TIP FAKÜLTESİ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP
ilknur.aydin@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu