TIP FAKÜLTESİ

FAKÜLTE DANIŞMA KURULU (İÇ PAYDAŞLAR)

• Rektörlük 

• Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimliği

• Akademik Personel

• İdari Personel

• Öğrenciler