TIP FAKÜLTESİ

TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi FETHİ SADA ZEKEY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkan (V)
f.sada.zekey@bozok.edu.tr
Dahili :