TIP FAKÜLTESİ

MİSYON-VİZYON

MİSYON 

 Ülkenin sağlık sorunlarına karşı duyarlı ve bunlara çözüm üretebilen; etik değerleri yüksek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip edebilen, insancıl, toplumun ve fertlerin sağlığını korumak ve hastalıklarını iyileştirmek için gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip nitelikli hekimler yetiştirmek, yaptığı uluslararası nitelikte araştırma ve projelerle topluma ve evrensel bilgi birikimine katkı sağlamak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır. 

 

VİZYON 

Çağdaş bilimsel veriler eşliğinde verdiği eğitim ve sağlık hizmetleriyle model oluşturan, yapacağı bilimsel araştırmalar ve üreteceği teknoloji ile sağlık politikalarına yön veren, yenilikçi bir kurumsal kimlik ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip marka bir Tıp Fakültesi olmaktır.