TIP FAKÜLTESİ

KOORDİNATÖRLÜK

Dönem II Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Murat DEMİREL

Dönem II Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Ü. Yunus ARIKAN

Dr. Öğr. Üyesi Eylem YALMAN