TIP FAKÜLTESİ

YÖNERGELER

1.Bozok Tıp Dergisi Yönergesi

2.Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü (BÜTBAK) Yönergesi

3.Tıpta Uzmanlık Eğitim Komisyonu ve Sınav Yönergesi 

4.Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Yönergesi

5.Mezuniyet Öncesi Ölçme Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

6.Mezuniyet Öncesi Program Değerlendirme ve Müfredat Geliştirme

7.Probleme Dayalı Öğrenim Yönergesi

8.Stratejik Plan Hazırlama ve Geliştirme Komisyonu Yönergesi

9.Araştırma Görevlisi Temsilciliği Yönergesi

10.Teorik Sınav Uygulama Yönergesi

11.Sınav ve Soru Hazırlama Yönergesi

12.Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi

13.Klinik Staj Yönergesi

14.İntörn Doktorluk Yönergesi