TIP FAKÜLTESİ

MEVZUAT VE ÖRNEK FORMLAR

Tıpta Uzmanlık Eğitimi (MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM)

TUS Eğitim Yönetmeliği

Rotasyonlar

Örnek Asistan Karnesi

6 Aylık Asistan Kanaat Formu

Asistan Yıllık Eğitim Planı Örneği

Asistan Yıllık Ders Programı Örneği 

Anabilim Dalları Kodları

Tez Öneri Formu

İLGİLİ BAĞLANTILAR

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yükseköğretim Kurulu

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

(ACGME) Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu

(ABMS) Amerikan Tıpta Uzmanlık Derneği

(UEMS) Avrupa Tıp Uzmanları Birliği

Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu