TIP FAKÜLTESİ

DEKAN HOCANIN ÖĞRENCİLERE MESAJI

    Sevgili öğrencilerimiz, çok kıymetli Öğretim Üyelerimiz, Covid-19 Pandemisi nedeniyle kısmen kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yeniden normale dönmesinden dolayı büyük bir memnuniyet ve heyecan içindeyiz. Pandeminin etkin önlemler ve aşılamanın tamamlanması ile tamamen ortadan kalkacağını umuyor ve diliyorum.

    Sevgili öğrenciler,

   Temel misyonu halkımızın sağlık düzeyini yükselterek, Ülkenin sorunlarına karşı duyarlı ve bu sorunlara çözüm üretebilen, bu amaçla da yaşam boyu evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde, eğitim-öğretim hedefleri olan, etik değerleri yüksek, insancıl, toplumun ve fertlerin sağlığını korumak ve hastalıkları iyileştirebilmek için gerekli BİLGİ, BECERİ, TUTUM ve YETKİNLİĞE sahip, kanıta dayalı Tıp yöntemlerini kullanan nitelikli HEKİMLER yetiştirmek olan fakültemizin kuruluşunun 15. Yılına girmiş bulunuyoruz.

   Genç bir fakülte olmamıza rağmen, gerek öğretim üyelerimizin, gerek sevgili öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası akademik başarıları bizi ziyadesiyle gururlandırmıştır.

Covid -19 pandemisi döneminde fakültemiz, gerek uzaktan eğitim ve sınav faaliyetleri, gerekse hasta takibi ve pandemi ile mücadele konusunda üstün bir gayret ile hizmetlerine kesintisiz devam etmektedir.

   Fakültemizin çok kıymetli öğretim üyelerine, halen devam etmekte olan Covid-19 pandemisi süresince göstermiş oldukları üstün gayretleri ve hizmetleri için bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu pandemi süresince sevgili öğrencilerimize de gayretleri, çalışkanlıkları, ciddiyetle derslerini takip ettikleri için ve çok iyi çalışarak bu süreci mümkün mertebe ziyan etmedikleri için çok teşekkür ederim.

   Sevgili öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim süresince pandeminin biteceğini veya etkisinin çok azalacağını öngörmekle birlikte, tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Eğitimimizi eksiksiz tamamlayabilmemiz için tüm öğretim üyeleri ve fakülte çalışanları canla başla pür dikkat çalışmakta ve süreci çok yakından takip etmektedir.

     Sevgili Öğrenciler,

   Günümüzdeki hızlı ilerlemelere paralel olarak bilgiler hızla artmakta, değişmekte ve yenilenmektedir. Şüphesiz üretilen bu bilgilerin tümünün öğrencilere aktarılması mümkün değildir. Bu yüzden günümüzde bilgiye ulaşmak, bilgiyi yorumlamak ve bilgiyi kullanabilmek yani  “Bilgi okuryazarlığı” büyük önem kazanmıştır.  Biz programımızda buna da yer vermiş bulunuyoruz.

   Hekimlik mesleği, uzun bir eğitim-öğretim sonucu elde edilen bilgilerin yanı sıra, çok sayıda becerinin de doğru şekilde öğrenilmesiyle uygulanabilir. Bu nedenle günümüzde dahi Hekimlik/Tıp Eğitiminin halen USTA-ÇIRAK eğitimi olduğu çok iyi bilinmelidir. Tıp eğitimi sırasında bütün bu BİLGİ ve BECERİLERİ birçok USTAYI yani sevgili HOCALARIMIZI izleyerek kazanacaksınız. Yapılması ve öğrenilmesi zorunlu beceriler Anabilim dalları tarafından listelenip kitapçık haline getirilerek öğrencilerimize sunulmuştur.

         Sevgili Öğrenciler,

   Bu rehber sizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde alacağınız eğitiminizin programını içermektedir. Program ULUSAL ÇEP/ Mezuniyet Öncesi Tıp eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020 temel alınarak hazırlanmıştır.

   Ayrıca rehber içeriğinde YÖK Kanunu’nun ilgili maddeleri, YOBÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği gibi metinlerde bulunmaktadır.

Öğrencilerimize özellikle Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini dikkatle okumalarını hatırlatmak isterim.

   Fakültemiz adına sizlere << Yozgat Bozok Üniversitesi’ne HOŞGELDİNİZ >> der sizlerle birlikte fakültemiz Eğitim kadrosunda yer alan tüm öğretim üyelerimize başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim- öğretim dönemi dilerim.

          Sevgi ve saygılarımı sunarım.                                          

                                                                                                                         Prof. Dr. Mustafa Fatih ERKOÇ

                                                                                                                                           DEKAN