TIP FAKÜLTESİ

STRATEJİK PLAN

Yozgat Bozok Üniversitesi  Tıp Fakültesi Stratejik Plan 2022-2026

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan 2016

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan 2018