TIP FAKÜLTESİ

YÖNETMELİKLER

1.Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

2.Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3.Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik