TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KOMİSYONU

Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu

Doç. Dr. Zeynep Tuğba OZAN

Doç. Dr. Özlem BALBALOĞLU

Doç. Dr. M. Serkan SONGUR

Dr. Öğr. Ü.  Ayça ÇAKMAK