TIP FAKÜLTESİ

TARİHÇE

Tıp fakülteleri, sağlık hizmetlerinin yapılandırılması ve uygulanmasında, toplumun sağlık ihtiyaçlarına uygun nitelik ve nicelikte hekim yetiştirilmesinde rol alan bilimsel kurumlardır. Bu rolü eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmeti sunma olmak üzere üç temel görevi yerine getirerek sağlar. Bu kapsamda Fakültemiz 2007 yılında kurulmuş olup; bünyesinde bölüm ve anabilim dallarının kurulması 23/08/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nda; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesiyle 2809 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

Fakültemiz fiziki yapısı ve öğretim üyesi tamamlanıncaya kadar öğrenciler öğrenimlerini Üniversitemiz adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görmek üzere 2009-2010 akademik yılından itibaren öğrenci alınımına başlanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve önceki eğitim-öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerimiz eğitimlerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler eğitimlerine Yozgat’ta devam etmektedirler.

Öğrencilerimiz, 2016-2017 ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize bağlı Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim almışlardır. 2018 yılında Üniversitemiz kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan yeni Tıp Fakültesi Morfoloji ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi binası Prof. Dr. Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU’nun dekanlığı döneminde hizmete girmiştir. Halen eğitim-öğretim faaliyetlerimiz bu binada devam etmektedir. 

Fakültemizde Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere üç bölümde ve 40 Anabilim Dalı’nda 101 öğretim üyesiyle, 404 lisans öğrencisinin ve 53 lisans üstü öğrencisinin eğitimin devam etmektedir.

Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, ilk üç sınıfta ders kurulları şeklinde eğitim verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik stajlar verilirken, 6. sınıfta ise intörnlük eğitimi (uygulamalı hekimlik eğitimi) verilmektedir. Eğitim programımızın ilk 2 yılında, insan vücudunun normal yapısı ve işleyişi, 3. yılında bu yapı ve fonksiyonların bozuklukları entegre olarak verilmektedir. 4. ve 5. sınıfta ise staj dönemlerinde hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri öğretilmektedir. 6. sınıf ise İntörn Doktorluk dönemi olup, hekimliğin pratik uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu Çekirdek Eğitim Programını (ÇEP) kapsayacak şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve sınıf geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile (AKTS, ECTS) uyumludur.

Fakültemizin ana hedefi nitelikli bir eğitim programıyla öğrencilerini öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan pratisyen hekimliğe hazırlamaktır. Karşılaşacağı tıbbi sorunları tedavi edebilecek ya da tedavi edileceği uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirebilecek bilgi, beceri, tutum ve donanımlara sahip, hastalarına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde bakabilen, mesleğini insan haklarını, hasta haklarını ve tıbbi etik kurallarını gözeterek uygulayan, birinci basamak sağlık kuruluşlarında/sorumlusu olduğu klinikte ya da laboratuvarda yöneticilik yapabilen, tıptaki gelişmeleri izleyerek, gelişmeleri tıbbi uygulamalarına aktarabilen ve hasta-hekim ilişkisini yönlendirebilen hekimlerin yetiştirilmesinin yanı sıra; ülkemizin sınırlı kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak, öncelikle bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarını belirleyerek, çözüm yolları üretmeyi hedefleyerek; evrensel bilime katkıda bulunacak hekimler yetiştirmek amaçlanmıştır.

 

 

Geçmiş Dönem Dekanlarımız

Prof. Dr. Mehmet ERSOY

Prof. Dr. Levent SAYDAM

Prof. Dr. Mesut GÜRDAL

Prof. Dr. Selda SEÇKİN

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Prof. Dr. Bülent ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU 

Prof. Dr. Murat KORKMAZ 

Prof. Dr. Mustafa Fatih ERKOÇ (Halen)