TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi FAHRİ ERYILMAZ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
fahri.eryilmaz@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu