TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi YUNUS ARIKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ GENETİK
yunus.arikan@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu