TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. MEHMET CÜNEYT ENSARİ

PROFESÖR DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Dahili :

Akademik

Dr. Öğr. Üyesi ESRA AKOLUK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
esra.domur@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi OSMAN ÖZTÜRK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
osman.ozturk@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu