TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. ALİ AYDIN

DOÇENT TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ
ali.aydin@bozok.edu.tr
Dahili :

Doç. Dr. NİHAL İNANDIKLIOĞLU

DOÇENT TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ
nihal.inandiklioglu@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi ASLI METİN MAHMUTOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ
asli.m.mahmutoglu@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu