TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. HAMDİ TEMEL

PROFESÖR DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ FARMAKOLOJİ
hamdi.temel@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi AYÇA ÇAKMAK AYDIN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ FARMAKOLOJİ
ayca.cakmak@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi SERKAN ŞAHİN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ FARMAKOLOJİ
serkan.sahin@bozok.edu.tr
Dahili :
Personel Özlük Otomasyonu