TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Prof. Dr. AYŞE YEŞİM GÖÇMEN

PROFESÖR TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA
yesim.gocmen@bozok.edu.tr
Dahili :

Prof. Dr. MUHAMMET FEVZİ POLAT

PROFESÖR TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA
fevzi.polat@bozok.edu.tr
Dahili :

Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CANİKLİOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA
aysen.caniklioglu@bozok.edu.tr
Dahili :

Arş. Gör. BESNA ÜNVER SEYFİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA

Dahili :

Akademik

Arş. Gör. İLHAMİ CEVİZCİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA

Dahili :

Akademik

Arş. Gör. RUMEYSA BETÜL KILINÇER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA

Dahili :

Akademik

Personel Özlük Otomasyonu